Școala Gimnazială Luna

Suntem o unitate de  învăţământ cu rezultate bune, suntem  un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine, materializată prin munca dăruită idealurilor de performanţă, suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor și se pregătesc pentru acest scop, suntem simbolul dăruirii profesionale, suntem NOI, Şcoala Gimnazială Luna!

În anul școlar 2022 – 2023, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 27 cadre didactice, distribuite după statut, astfel:  22 titulari, 5 suplinitori calificați . Iar distribuția personalului angajat după gradele didactice obținute, se prezintă astfel: 14 cadre didactice cu gradul I, 4 cadre didactice cu gradul II, 4 cu definitivat și 2 cadre didactic debutant.

Școala Gimnazială Luna oferă următoarele oportunități:

 • personal didactic calificat 100%, cei mai mulți cu gradul didactic I;
 • proiectarea şi desfăşurarea activităţii în acord cu curriculum –ul național;
 • consultarea elevilor şi familiilor pentru realizarea ofertei şcolii;
 • număr apreciabil de opţionale;
 • utilizarea metodelor moderne, activ-participative la majoritatea disciplinelor în vederea atingerii competențelor cheie;
 • activități extrașcolare multiple;
 • participarea la cursuri de formare continuă a cadrelor didactice;
 • starea fizică a spațiilor școlare foarte bună, fiecare sală de clasă fiind dotata cu tablă interactivă, videoproiector și laptop;
 • conectarea rețelei școlare la Internet;
 • existența unui laborator TIC, dotat cu material didactice corespunzătoare;
 • sala de sport este mare, bine întreținută , dotată cu material sportiv adecvat;
 • sistemul de iluminat este refacut cu corpuri de iluminat moderne;
 • există o bună colaborare cu părinții și autoritățile locale și un parteneriat între părinți și școală, cu accent pe consilierea elevilor cu probleme de comportament.
Avem în derulare următoarul proiect:

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar ”Egalitate de șanse prin educație”
Programul Nouă ne pasă- Fundația EMAG
Parteneri în cadrul Proiectului S.M.I.L.E (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă)

Sari la conținut