Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Luna

Lucia-Victoria MIȘTAR

CONSILIER JURIDIC

Compartimentul juridic

Cristina CULDA

INSPECTOR

Compartimentul contabilitate

Ana-Maria UDREA

INSPECTOR

Compartimentul contabilitate

Nadia GALEA

INSPECTOR

Compartimentul taxe și impozite

Iuliana-Timeia URCAN

INSPECTOR

Compartimentul taxe și impozite

Letiția SPĂLNĂCAN

CONSILIER

Compartimentul agricol

Maria-Ligia PĂTRUȚ

REFERENT

Compartimentul agricol

Ilinca-Denisa OROIAN

INSPECTOR

Compartimentul urbanism

Ana-Gheorghina GIURGI

INSPECTOR

Compartimentul asistență socială

Antonia BOCA

INSPECTOR

Compartimentul asistență socială

Mihail HIDIȘAN

INSPECTOR

Compartimentul situații de urgență

Nicoleta SUCIU

INSPECTOR

Compartimentul relații publice și resurse umane

Răzvan-Solomon SOPORAN

INSPECTOR

Compartimentul cultură, sport, protecția mediului

Ștefan COSMA

POLIȚIST LOCAL

Compartiment poliția locală

Maria-Cristina DRAGOSTE

REFERENT DE SPECIALITATE

Compartiment cadastru

Iulia-Irina OROIAN

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

Compartiment achiziții publice

Sari la conținut