Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Nr. crt. Titlu Proiect Sursa de Finanţare Dată începere proiect (de regula coincide cu data semnarii contractului) Dată finalizare proiect Dată limită prelungire termen finalizare Valoare totala proiect (EURO – la cursul din ziua semnării contractului) Valoare eligibila  proiect (EURO – la cursul din ziua semnării contractului)
1 Reabilitare rețea stradală PNDR 2014-2020              FEADR                            Submasura 7.2 22.06.2017 22.06.2023 984627 793243
2 Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Comuna Luna, Jud. Cluj BIRD 24.10.2019 30.06.2023 438352 414867
3 Achiziționarea de echipamente IT necesare alfabetizării digitaleîin scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor Comunei Luna PNDR 2014-2020              FEADR                            Masura 19.2 18.11.2020 18.11.2022 7438 5512
4 Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru învătământ, pentru Școala Gimnaziala din Comuna Luna Programul Operațíonal Competitivitate 2014-2020 26.04.2021 26.04.2022 70707 69293
         TOTAL 1501124 1282915

NR CRT

TITLU PROIECT

SURSA DE FINANTARE

 
 

1

CLADIRE DE LOCUINTE MULTIFAMILIALE ÎN COMUNA LUNA, JUDEȚUL CLUJ

PNRR

 

2

EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA LUNA, JUDETUL CLUJ

AFM

 

3

PROGRAM PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA – STATIE DE REINCARCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE IN COMUNA LUNA

AFM

 

4

REABILITARE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA DISPENSAR UMAN IN LOCALITATEA LUNA, COMUNA LUNA

PNRR

 

5

REABILITARE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA LUNA, COMUNA LUNA

PNRR

 

6

REABILITARE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA GLIGORESTI, COMUNA LUNA

PNRR

 

7

Realizare sistem inteligent de management urban in Comuna Luna , judet Cluj

PNRR

 

8

PROGRAM SPRIJIN EFICIEBTA ENERGETICA (ANVELOPARE) SCOALA GLIGORESTI

AFM

 

9

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNA JUDETUL CLUJ

ANGHEL SALIGNY

 

10

RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE PENTRU OBIECTIVUL CARTIER AVRAM IANCU , COMUNA LUNA, JUDETUL CLUJ

ANGHEL SALIGNY

 
Sari la conținut