Analiza SWOT a comunei

Infrastructură
Puncte tari

♦ drumul European E 60 trece prin comună
♦ drumul Județean 107F
♦ rețea de apă potabilă – Luna
♦ proiecte de infrastructura în derulare (rețea de apă şi canalizare);
♦ drumurile de hotar nivelate și accesibile mijloacelor de transport
♦ rețea de gaz
♦ rețea de telefonie fixă, Internet, TV prin cablu
♦ rețele de telefonie mobilă – Orange, Vodafone, Cosmote
♦ cel mai mare aeroport militar din regiune
♦ apropierea față de centre urbane: Câmpia Turzii, Turda, Cluj-Napoca
♦ distanța aproximativ egală fată de cele mai importante aeroporturi din Transilvania – Cluj-Napoca (50km) și Târgu Mureș (60km)
♦ clădiri publice modernizate și reabilitate – sediu primărie, scoli, cămine culturale
♦ resurse de apă suficiente
♦ școli renovate
♦ cămine culturale aflate în renovare
♦ iluminat public pe toate străzile
♦ sistem de colectare centralizată a deșeurilor
♦ risc geografic (alunecări de teren) de intensitate medie și mică
♦ 508 gospodării conectate la internet – anul 2008
♦ amenajarea cursului Arieșului
♦ starea foarte bună a clădirilor școlii, primăriei, dispensarului
♦ administrația locală receptivă, activă, disponibilă pentru orice efort privind dezvoltarea comunității
Puncte slabe

♦ lipsa rețelei de canalizare în comună
♦ rețea de apă învechită în Luncani și Gligorești – bazinele nu mai fac față necesităților
♦ lipsa zonei de protecție de-a lungul DN, DJ și DC
♦ lipsa unor drumuri adiacente DN si DJ pentru utilaje agricole si animale
♦ poluarea fonică de-a lungul DN
♦ lipsa perdelelor de protecție la căile de circulație (DN și DJ)
♦ lipsa pistelor pentru bicicliști
♦ lipsa spațiilor verzi amenajate
♦ lipsa spațiilor de parcare
♦ lipsa unui drum ocolitor în localitatea Gligorești pentru mașinile de mare tonaj care transportă materiale de la balastiere
♦ lipsa spațiilor de parcare special amenajate de-a lungul E60,

♦ lipsa accesului direct la transportul feroviar de călători care să asigure acces la trenuri accelerate/rapide
♦ lipsa unui sistem de colectare a gunoiului animalier
♦ poluarea cu nitrați și nitriți a apelor subterane
♦ lipsa sălilor de sport
♦ lipsa locurilor de joacă pentru copii
♦ lipsa parcurilor
♦ poluarea chimică a solului și aerului
♦ distanța neadecvată între fosele septice și fântâni
♦ lipsa unei zone centrale amenajate corespunzător
♦ lipsa unor terenuri pentru case în cazul tinerilor
Oportunități

♦ construirea autostrăzii Brașov-Borș

♦ apropierea de Câmpia Turzii
♦ apropierea de viitorul nod de transfer pe autostradă
♦ fondurile europene pentru modernizarea infrastructurii

Ameninţări

♦ creșterea gradului de poluare datorită autostrăzii care va trece pe teritoriul comunei
♦ pericol de inundații în matca Arieșului pentru locuințele aflate în zona inundabiă (locuințele comunității rome)
♦ pericol de poluare a Arieșului in amonte
♦ eroziunea solurilor pe malul stâng al Arieșului
♦ fonduri insuficiente pentru intretinerea drumurilor din comună;
♦ neimplicarea agenţilor economici mari in proiectele de infrastructură ;
♦ bugetul local nu satisface în totalitate nevoile de dezvoltare

Mediul economic
Puncte tari

♦ economie diversificată
♦ zonă propice agriculturii – grad ridicat de fertilitate a solului
♦ aproximativ 1600 ha de teren exploatate în regim asociativ
♦ 2 mari asociații „Arieşul” și „Spicul”
♦ suprafețe de teren ce pot fi puse la dispoziția investitorilor pentru construirea de locuințe, unități de producție, depozite și sedii
♦ existența pe teritoriul comunei a unor agenți economici de anvergură – Tehnocomponente, Transavia, Holcim, Centrul Termopan
♦ 4 balastiere funcționează pe raza comunei
♦ număr mare de agenți economici și persoane fizice autorizate
♦ dezvoltarea puternică, în ultimii ani, a sectorului comercial
♦ populația tânără în mare parte calificată
♦ bugetul local dispune de resurse importante pentru dezvoltare
♦ receptivitatea administrației la nevoile mediului economic

Puncte slabe

♦ scăderea efectivelor de animale
♦ lipsa unui depozit en-gros pentru producători
♦ lipsa unei spălătorii chimice
♦ lipsa sistemelor de irigații
♦ spor natural negativ
♦ migrația tinerilor
♦ populatia este imbatrinită
♦ lipsa spiritului antreprenorial
♦ lipsa unor servicii (bancare, etc.)
♦ mediatizare insuficientă a potenţialului economic al comunei
♦ lipsa unui site de prezentare a comunei
♦ lipsa unui brand turistic local
♦ ofertă turistică incompletă, nu există un pachet complet care să reţină o anumită categorie de turişti pentru o perioadă mai lungă
♦ lipsa unui angajat in domeniul dezvoltării locale
♦ capacitate scăzută de cofinanţare a proiectelor destinate dezvoltării rurale şi agriculturii finanţate de Uniunea Europeană

Oportunități

♦ accesul la autostrada Borș-Brașov
♦ susținerea potentialilor investitori din partea APL;
♦ extinderea colaborării cu organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare
♦ dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic şi administrativ cu unităţi teritoriale similare
♦ creşterea numărului de locuri de muncă în oraşele din aria de navetă
♦ existenţa parcurilor industriale în zonă care dau posibilitatea de a extinde o reţea de furnizori
♦ programe de calificare și recalificare a forței de muncă
♦ fondurile europene la dispoziția agenților economici și potențialilor întreprinzători
♦ fondurile disponibile prin Planul Național de Dezvoltare Rurală
♦ programul LEADER
♦ fonduri europene pentru IMM
♦ parteneriate public-privat în proiectele mari

♦ posibilitatea concesionării terenurilor pentru proiecte turistice și de investiții
♦ programe de calificare / recalificare prin AJOFM
♦ creşterea interesului pentru produse certificate ecologic
♦ creşterea bovinelor, ovinelor şi a caprinelor
♦ programe naţionale şi europene pentru creşterea capacităţii de desfacere a produselor agricole
♦ programele UE şi cele naţionale de sprijinire a agriculturii ecologice

Amenințări

♦ prezenţa unor poli de atracţie urbană – Turda, Campia Turzii
♦ sistem de subvenții care nu încurajează producătorii
♦ nivel scăzut al prețului produselor agricole coroborat cu costurile ridicate ale carburanților și al lucrărilor agricole
♦ organismele modificate genetic
♦ instabilitatea legislativă
♦ birocrația excesivă privind accesarea unor programe si fonduri de finantare;
♦ deficitul de forță de muncă
♦ migratia personalului calificat şi a tinerilor;
♦ retribuirea necorespunzătoare a personalului bugetar ceea ce face neatractiv sectorul public

Educație, cultură, sănătate, turism
Puncte tari

♦ şcoală în fiecare localitate
♦ investiții masive în ultimii ani îninfrastructura educațională
♦ cămine culturale in reamenajare – Luna și Luncani
♦ 2 medici de familie
♦ farmacie
♦ dispensare
♦ comunitate multietnică- romani, maghiari, germani, ro
♦ comunitate multiconfesională
♦ relații interetnice bune
♦ monumente, ansambluri și situri istorice pe teritoriul comunei
Puncte slabe

♦ scăderea numărului de copii
♦ turism slab dezvoltat
♦ nici o unitate înscrisă în circuitul agroturistic
♦ grad ridicat de sărăcie în rândul populației de etnie romă
♦ probleme de formare şi recalificare profesională a adulţilor
♦ lipsa condiţiilor igienice în rândul comunității rome din Luna
♦ probleme privind educația – abandon școlar în rândul comunității rome
♦ lipsa unei baze sportive moderne
♦ lipsa săliilor de sport
♦ lipsa locurilor de joacă pentru copii
♦ lipsa parcurilor
♦ lipsa unui camin pentru bătrâni
♦ activități culturale modeste
Oportunități

♦ investiție privată – bază de agrement
♦ fondurile structurale și de coeziune ;
♦ fonduri pentru integrarea sociala a rromilor;
♦ fonduri pentru dotari sociale;
♦ cursuri de alfabetizare a rromilor ;

Amenințări

♦ clădirea dipensarului din Luncani- revendicată
♦ lipsa spațiilor locative pentru romi
♦ creșterea numărului de cetateni romi neintegrati social ;
♦ sistemul de stimulente salariale pentru dascăli si medici
♦ scăderea interesului pentru invațătură în rândul tinerilor
♦ deteriorarea starii generale de sanătate a populației

Accesibilitate Site

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la informatiile de interes public, sectiunile site-ului care contin texte sunt disponibile si in format audio obtinut automat!

Pentru acestea, selectati textul dorit si apoi actionati pe pictograma difuzor care apare langa text !

Copyright by Primaria Luna 2019

Click to listen highlighted text!