Anunturi

Atasat prezentei, vă transmitem forma finală a documentației de atribuire (adnotată și modificată conform sugestiilor și propunerilor dumneavoastră, verificată de către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare), care trebuie aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL).

Anterior aprobării prin HCL (model pe care urmează să il transmitem în maxim o săptămână) este necesar ca, parte din documentația de atribuire care cuprinde: Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii și Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Cluj cu indicatorii de performanță,să respecte normele de transparență specifice procedurii de licitație publică deschisă.

 

În acest sens, documentația mai sus menționată a fost încărcată pentru 30 zile, în vederea dezbaterii, pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj la adresa: http://www.ecometropolitancluj.ro la secțiunea documente-hotărâri.

 

Astfel, vă rugăm să afișați începând cu data de 26.02.2019 fie pe Site-ul sau fie la Avizierul Primăriei dumneavoastră, adresa site-ului nostru la care poate fi vizualizată documentația respectivă.

 

Pentru detalii şi informaţii suplimentare vă rugăm să aveţi în vedere următoarele date de contact: telefon: 0364 883 063, fax: 0364 883 059, e-mail: office@ecometropolitancluj.ro .

Copyright by Primaria Luna 2019

Click to listen highlighted text!