Confruntat cu scăderea numărului de copii, sistemul educațional din comună a beneficiat de investiții masive în ultimii ani. Fiecare localitate din comună beneficiază de pe urma existenței unei școli, starea acestora fiind foarte bună, ele fiind renovate în ultimii ani. Astfel procesul educațional se poate desfășura într-un mediu propice învățării.
O problemă a infrastructurii școlare o reprezintă lipsa sălilor de sport. Nici una dintre instituțiile de învățământ din comună nu dispune de o asemenea sală.
Numărul total de elevi angrenați în activitatea educațională a scăzut constant în ultimii ani, fapt explicat prin abandonul școlar, scăderea numărului de nou-născuți din ultima perioadă și prin plecarea din țară a familiilor tinere.
Din datele statistice avute la dipoziție observăm scăderea cu mai mult de un sfert a numărului de elevi într-o perioadă de doar 6 ani. Observăm, conform graficului de mai sus că ciclul gimnazial este principalul afectat de scăderea accentuată a numărului de elevi. În ceea ce privește infrastructura cultural-receațională și turistică, Luna deține o bază aflată în dezvoltare. Căminul cultural din Luna se află în reparații, iar cel din Luncani este în renovare, fiind concesionat. În urma focus-grupurilor organizate în procesul de identificare a nevoilor comunei a reieșit necesitatea unor investiții în amenajarea unor parcuri și a unor locuri de joacă pentru copii.
Turismul în comună este slab dezvoltat, nefiind o sursă importantă de venituri la bugetul local. Totuși, în comună există 2 unități de cazare cu un total de 40 de locuri. Din păcate, nu există nici o unitate înscrisă în circuitul agroturistic. Principalele obiective culturale și turistice de pe raza comunei sunt:
     ♦ Biserica reformată-calvină de la Luncani, cu arhitectură gotică timpurie (1290-1299)     ♦ Biserica Ortodoxă cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din secolul al XVII-lea     ♦ Conacul Kemény (1815) – conac în care a trăit şi activat scriitorul maghiar Miklós Jósika (1794-1865)     ♦ Monumentul eroilor.
Comuna Luna va beneficia de pe urma unei investiții de mai multe milioane de euro la Luncani, investiție care se va concretiza într-o bază de agrement dotată cu terenuri de sport, restaurant, locuri de cazare, lac pentru pescuit, prin care se speră a se dezvolta activitatea turistică. În ceea ce privește serviciile sanitare, pe teritoriul comunei activează 2 medici de familie cu o medie de 2338 locuitori/medic. Există o farmacie în centrul de comună, iar dispensare se găsesc pe teritoriul satelor Luna și Luncani, clădire acestuia din urmă fiind revendicată, prin urmare va fi necesară identificarea unei alte locații.