Economia

Viața economică a comunei Luna este în plină dezvoltare. Rata șomajului este mică, existând suficiente posibilități de angajare pentru toți cei care vor să muncească.
Economia comunei excelează în sectorul agricol, dar, pe lângă agricultură şi celelalte ramuri economice sunt bine dezvoltate. 
     ♦ 76 de agenți economici, domeniile de activitate – Comerț, producție, transport, construcții
     ♦ 25 persoanelor fizice autorizate, domenii de activitate – Comerț, servicii, construcții.
Comuna folosește din plin resursele de care dispune – pe teritoriul comunei, în lungul râului Arieș funcționează 4 balastiere.
Pe lângă balastiere, pe raza comunei mai sunt întâlniți un număr important de alți agenți economici care desfășoară activități lucrative. Dintre aceștia amintim:
     ♦ Centrul Termopan Transilvania – Luncani     ♦ Tehnocomponente     ♦ Transavia – Gligorești     ♦ Premaco – Gligorești Din statisticile privitoare la activitatea economică din comună se remarcă dezvoltarea puternică, în ultimii ani, a sectorului comercial. Astfel în fiecare sat există în medie 4 magazine alimentare și de desfacere a produselor de uz casnic. Cooperația este încă funcțională. Numărului de angajați din comerț a crescut în decurs de 6 ani de 5 ori.
Dezvoltarea serviciilor în sectorul comercial aduce multiple beneficii locuitorilor comunei precum prețuri mai mici, o aprovizionare satifsfăcătoare cu alimente și produse de uz casnic, etc. Totodată dezvoltarea sectorului comercial nu se poate baza decât pe veniturile populației, de unde putem trage concluzia că nivelul de trai al populației este unul destul de ridicat pentru o zonă rurală. Urmărind datele generale despre numărul de salariați și evoluția acestui număr în timp, putem observa că, începând din anul 2001, numărul acestora s-a aflat într-o continuă creștere, fapt datorat dezvoltării activităților economice în zonă.Privind structura salariaților din comună, se observă modificări importante în ceea ce priveşte anumite sectoare și tipuri de servicii.Serviciile în domeniul sănătății și asistenței sociale au cunoscut o dezvoltare însemnată, lucru evidențiat de creșterea numărului de salariați de la un număr de 7 în anul 2003 la 94 în anul 2006. Acest lucru vine să confirme (împreună cu creșterea numărului de salariați din comerț) o dezvoltare a sectorului serviciilor în comună, în condițiile în care numărul angajaților în administrație și învățământ a rămas relativ constant.În ceea ce privește industria observăm o fluctuație a numărului de angajați, cu un minim înregistrat la nivelul anului 2004, când doar 10 persoane erau înregistrate ca activând în acest domeniu.Cea mai dramatică scădere o întregistrează sectorul construcțiilor, de la un număr de 81 de angajați la nivelul anului 2001, până la 8 în 2006.
Situațiile analizate privind numărul salariaților sunt la nivelul anului 2006, de atunci putând interveni anumite schimbări de structură.
Cea mai importantă ar fi reprezentată de construirea Autostrăzii Transilvania. Un număr important de persoane, membrii ai comunității din Luna, sunt angrenați în acest proiect, un număr important de locuitori ai satului Gligorești fiind angajați la agenții economici care sunt implicați în acest proiect.

Agricultura

Pe teritoriul comunei Luna predomină solurile cernoziomice, aluviale, lacoviști, și solurile brune de pădure.
Cernoziomurile carbonatice se întind pe malul drept al Arieșului, sunt foarte fertile și se pretează culturii cerealelor cu randament ridicat. Lacoviștile se găsesc pe stânga Arieșului, în luncă iar drenarea lor face ca acestea să fie foarte fertile.
Spre deosebire de alte zone rurale, membrii comunității lunene au înțeles necesitatea asocierii proprietarilor pentru a putea exploata mai ieftin și cu rezultate mai bune terenurile pe care le au în posesie.
Pe teritoriul comunei există 2 mari asociații „Arieşul” și „Spicul”, care însumează un total de 1600 de hectare. Majoritatea proprietarilor din Luna şi Luncani sunt incluși în aceste asociații, o alta fiind pe a cale de a fi înființată în Gligorești.
Suprafața agricolă a comunei este structurată astfel:
     ♦ fâneţe 140 ha

     ♦ păşuni 639 ha

     ♦ păduri 280 ha

     ♦ suprafaţa arabilă 3294 ha.
Zona este propice agriculturii, o mare parte din terenul arabil fiind de categoria a II -a.
În acest moment, principalele culturi din zonă sunt: grâu, porumb, floarea soarelui, orz, orzoaică, sfeclă de zahăr, soia, cartofi, legume.
Dintre toate culturile, conform datelor preomină porumbul, urmat de grâu și secară și sfecla de zahăr.
Agricultura se confruntă cu o problemă importantă, lipsa sistemelor de irigații, în condițiile în care vechile sisteme nu mai există, acestea fiind distruse.
Creșterea animalelor este un sector aflat în declin în ultimii ani. Statisticile anului 2003 arătau următoarele efective de animale:
     ♦ Bovine 795
     ♦ Porcine 1150
     ♦ Ovine 1500
     ♦ Păsări 22175

De atunci există o tendință atenuată de scădere a efectivelor, tendință ce se manifestă la o scară mai largă, nu doar în comuna Luna.Inapoi

Copyright by Primaria Luna 2019

Click to listen highlighted text!