Infrastructura

Căi de comunicaţii 
Comuna Luna beneficiază de pe urma faptului că este străbătută de Drumul Național 15 – E60. De asemenea, pe teritoriul comunei trece și Drumul Județean 107F.
Drumurile de pe teritoriul comunei au o lungime totală de 118 km din care 22 km intravilan și 96 km în afara localitaților.
Starea infrastructurii rutiere este una bună, chiar o mare parte din drumurile de hotar fiind nivelate și accesibile mijloacelor de transport.
Distanța până la centrele urbane mari este următoarea:
     • Cîmpia Turzii – 6 km
     • Turda – 16 km
     • Cluj-Napoca – 50 km
     • Târgu-Mureș – 60 km

Traficul greu pe ruta Cluj – Turda – Târgu Mureș trece prin toate localitățile comunei, la fel şi traficul uşor, generând poluare. O altă problemă e constituită de trecerea atelajelor și animalelor pe drumul național, fapt ce generează dificultăți atât celor care folosesc șoseaua, cât și locuitorilor comunei.
Rezolvarea acestei situaţii va veni odată cu finalizarea proiectului autostrăzii Borş-Oradea-Zalău-Cluj-Napoca-Turda-Braşov, care va scurta distanţa către principalele centre ale Transilvaniei și va asigura o legătura rapidă cu Ungaria; această autostradă va fi direcționată prin partea centrală a regiunii oferind astfel avantaje directe comunei din punct de vedere logistic şi socio-economic.
Comuna Luna va beneficia direct de acest proiect, nodul de transfer pe autostradă se află în imediata apropiere a comunei, între localitățile Luna și Cîmpia Turzii. Impactul asupra vieții comunității va fi unul multiplu.
Impactul macroeconomic – Prin asigurarea unei fluidizări optime a traficului rutier din zonă, se va asigura o promovare a comerţului intern şi internaţional.
Impactul asupra mediului de afaceri – Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier şi implicit a mediului de afaceri.
Impactul social – Construcţia autostrăzii prezintă avantaje tehnice, economice şi sociale, având un impact pozitiv asupra aşezărilor umane şi a altor obiective colaterale.
Un alt avantaj al plasării comunei pe o legatură rutieră importantă îl reprezintă apropierea de cele mai mari aeroporturi din regiune, aeroportul Cluj Napoca și aeroportul Tîrgu Mureș.
Comuna Luna are acces și la reţeaua feroviară prin intermediul gării Câmpia Turzii care asigură legătura cu noduri feroviare importante precum Teiuș, Războieni, Cluj, cu legături spre toate zonele țării.
Un mare avantaj al comunei îl reprezintă faptul că pe teritoriul comunei se află cel mai mare aeroport militar din regiune, aeroport de importanță strategică națională. Totodată acesta este și o sursă importantă de venituri la bugetul local.
Autoritățile județene și regionale au avut pe agenda lor problema mutării aeroportului de importanță regională din Cluj Napoca. Locația acestuia nu mai corespunde din punctul de vedere al creșterii traficului de pasageri și al nevoii de a dezvolta traficul cargo. Principala locație care a fost luată în considerare a fost Luna. Acest lucru presupunea strămutarea aeroportului militar şi transformarea acestuia în unul civil. Pentru moment intențiile se află doar în stadiul discuțiilor, însă posibilitatea mutării aeroportului la Luna devine tot mai puțin probabilă, aeroportul militar fiind declarat drept obiectiv de importanță strategică pentru NATO.

Ultimii ani au adus investiții importante în infrastructură, suportate de la bugetul local. Cele mai importante sunt:
     • Proiectare şi execuţie pod peste râul Arieș – Luna
     • Pasarela pietonală – Luncani
     • Alimentare cu apă
     • Reabilitare cămin cultural Luna,
     • Amenajare sediu principal şi secundar Primărie 
     • Reabilitare școli.

Utilități

Situația utilităților este una relativ bună luând în considerare alte comunități rurale de mărimea acesteia.
În satul Luna există rețea publică de alimentare cu apă la care încă se mai efectuează branșamente. Această rețea acoperă necesarul de apă al localității și urmează să fie extinsă în celelalte localități ale comunei. Rețeaua de captare și distribuție a apei a fost o inițiativă locală, ea fiind preluată în scopul operării de către compania de apă din Câmpia Turzii.
În ceea ce privește canalizarea, aceasta urmează a fi introdusă în perioada imediat următoare, în acest sens existând un proiect, finanțat din fonduri europene, ISPA, mai exact care va introduce rețeaua de canalizare pe întregul teritoriu al comunei.
Satele Luncani și Gligorești beneficiază de alimentare cu apă, dar din surse proprii. Există rețele de distribuție și bazine de captare dar acestea sunt învechite și necesită înlociurea lor. Bazinele actuale nu mai fac față necesităților. Aceste localități urmează a fi conectate la rețeaua publică ce există deja în satul Luna. Lucrările de conectare a acestor 2 sate sunt prevăzute pentru perioada 2008-2009.
Apa potabilă distribuită la nivelul comunei se cifrează la un total de 63000 de metri cubi/an.
Gospodăriile din localitate beneficiază de acces la rețeaua de energie electrică, în procent de 98,39%,.
Pe lângă apă și electricitate, locuitorii comunei beneficiază de conectare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, aceasta având o lungime de 40,4 km și deservește toate localitățile comunei.

Mijloace de comunicație și informare
Din punctul de vedere al accesului la mijoacele de comunicație și informare, comuna Luna are un grad de racordare a gospodăriilor la rețeaua de telefonie fixă de aproape 33%.
Telefonia mobilă este accesibilă, existând semnal GSM pe raza tuturor localităților. Există, de asemenea, o rețea de televiziune prin cablu, dar și posibilitatea de a beneficia de mai multe canale tv prin intermediul antenelor individuale. 508 gospodării din comună sunt conectate la rețeaua internet.

Copyright by Primaria Luna 2019

Click to listen highlighted text!