Proiecte prioritare

♦ Alimentare cu apă, colectare şi epurare ape menajere; modernizare drumuri și modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Luncani, comuna Luna
♦ Alimentare cu apă – Gligorești
♦ Introducerea rețelei de canalizare în comună
♦ Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale şi agricole
♦ Construirea Căminului de bătrâni
♦ Înfiinţare bază sportivă
♦ Construire săli de sport
♦ Amenajare locuri de joacă pentru copii şi spații de agrement
♦ Modernizare și dotare Cămine culturale
♦ Înființare club de informare pentru populație
♦ Extindere și modernizare rețele de utilităţi (curent electric, gaze naturale, iluminat public, telefonie, internet)
♦ Deschidere oficii bancare și amplasare de bancomate
♦ Ridicare monument în cinstea martirilor comunei Luna uciși la 1848
♦ Construire depozit en-gros de legume, fructe, cereale
♦ Înființare rampă pentru depozitarea gunoiului de grajd
♦ Construire locuințe sociale

Copyright by Primaria Luna 2019

Click to listen highlighted text!